Cookies

§ 1 Definice

1. Administrátor – blog.senetic.cz

2. Cookies – informatická data, zejména malé textové soubory, ukládané a uchovávané na zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel využívá internetové stránky portálu.

3. Cookies administrátora – cookies ukládaná administrátorem, související s poskytováním elektronických služeb osobou administrátora prostřednictvím portálu.

4. Externí cookies – cookies ukládaná partnery administrátora, prostřednictvím internetových stránek portálu.

5. Portál – internetové stránky, na nichž administrátor poskytuje internetové služby, které působí pod doménou senetic.cz

6. Zařízení – elektronické zařízení, s jehož pomocí uživatel přistupuje na internetové stránky portálu.

7. Uživatel – subjekt, v jehož prospěch mohou být v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy poskytovány služby elektronickou cestou, nebo subjekt, s nímž může být uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou.

§ 2 Typy používaných cookies

1. Cookies používaná administrátorem jsou pro zařízení uživatele bezpečná. Zejména je vyloučeno, aby se touto cestou dostaly do zařízení uživatele viry nebo jiný nežádoucí či škodlivý software. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit portál individuálně každému uživateli. cookies obvykle obsahují název domény, z níž pocházejí, dobu jejich uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu.

2. Administrátor používá dva typy souborů cookies:

a. Relační cookies: jsou uložena v zařízení uživatele a zůstávají tam do chvíle ukončení relace daného prohlížeče. Uložené data jsou ve chvíli ukončení relace vymazána z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďovat jakékoli osobní údaje ani žádné důvěrné informace ze zařízení uživatele.

b. Permanentní cookies: jsou uložena v zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou vymazána. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nevede k vymazání těchto souborů ze zařízení uživatele. Mechanismus permanentních cookies neumožňuje shromažďovat jakékoli osobní údaje ani žádné důvěrné informace ze zařízení uživatele.

3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookies do svého zařízení. V případě, že uživatel zvolí tuto možnost, portál bude nadále funkční, neaktivní budou pouze funkce, které již svým charakterem vyžadují soubory cookies.

§ 3 Využití souborů cookies

1. Administrátor využívá soubory cookies k tomu, aby přizpůsobil obsah internetových stránek preferencím uživatele a optimalizoval využití internetových stránek. cookies se využívají také k vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel využívá internetové stránky (s výjimkou osobní identifikace uživatele), což umožní zlepšit jejich strukturu a obsah.

§ 4 Možnosti určovat podmínky ukládání nebo získávání přístupu k souborům cookies

1. Uživatel může sám kdykoli změnit nastavení ohledně souborů cookies, a to stanovením podmínek jejich ukládání a přístupu do zařízení uživatele. Změnu nastavení, o nichž se pojednává v předchozí větě, může uživatel provést prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby byla blokována automatická podpora souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo tak, aby o uložení souborů cookies na svém zařízení byl uživatel vždy informován. Podrobnější informace o možnostech a způsobech ovládání souborů cookies se nacházejí v nastaveních softwaru (internetového prohlížeče).

2. Uživatel může kdykoli odstranit soubory cookies pomocí funkcí internetového prohlížeče, který používá.

3. Omezení využití souborů cookies může mít vliv na některé funkce, které nabízí internetové stránky portálu.